مصاحبه شونده: نعمتی،فضل الله؛

مصاحبه کننده: میرپور کلایه،محبوبه؛ ططری،علی؛

(۱۶ صفحه – از ۳۷۹ تا ۳۹۴)

این خبر را به اشتراک بگذارید :