خرید مجموعه‌ای نفیس از تصاویر تاریخی ایران

خرید مجموعه‌ای نفیس از تصاویر تاریخی ایران

رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی از خرید مجموعه‌ای نفیس شامل تصاویر اماکن‌، ابنیه‌، شخصیت‌ها و رجال ایران قدیم خبر داد. علی ططری، رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه...