هفتمین همایش تاریخ مجلس

هفتمین همایش تاریخ مجلس

علی ططری، دبیر همایش تاریخ مجلس گفت: کتابخانه مجلس شورای اسلامی در دوره مدیریت علی لاریجانی بیش از 400 اثر منتشر کرده است که این تعداد کتاب در این دوره جای بسی خوشحالی است. وی افزود: تاریخ‌نگاری مجلس اهمیت بسیاری دارد،...