گزارش تصویری همایش ملی به شهادت سکوت

گزارش تصویری همایش ملی به شهادت سکوت

برگزاری  همایش ملی به شهادت سکوت در دانشگاه تهران تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴...