سوابق اجرایی:

 • کارشناس دفتر ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲)
 • مجری پروژه و محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳)
 • كارشناس ارشد اسناد مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  (ازسال ۱۳۸۲ تاکنون)
 • مشاور مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (ازسال ۱۳۸۶تا۱۳۸۷)
 • عضو شورای ساماندهی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (از سال ۱۳۸۶ تا۱۳۸۷)
 • مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(ازسال ۱۳۸۷تا کنون)
 • مدیر هماهنگی همایش تاریخ نگاری انقلاب اسلامی(۱۳۸۸)
 • دبیر شورای سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر منابع اسنادی مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیات موسس و هیئت مدیره انجمن تاریخ شفاهی ایران
 • دبیر اجرایی هفتمین همایش تاریخ شفاهی در ایران(۱۳۹۰)
 • مسئول سالن خلیج فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی  ایران و جنگ جهانی اول(۱۳۹۳)انجمن ایرانی تاریخ
 • عضو شورای انتشارات کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(از سال۱۳۹۲)
 • عضو ودبیر شورای مدیران نشریات کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(از سال۱۳۹۲)
 • عضو شورای سیاستگذاری نهمین نشست تاریخ شفاهی ایران(با عنوان تاریخ شفاهی ایثار و شهادت-اسفند۱۳۹۲)
 • مدیر مرکز پژوهش کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دبیر گروه علمی مطالعات اسنادی و موزه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۹۶)
 • مدیر موسسه فرهنگی هنری رهاورد اندیشه و خرد
 • مدیر انتشارات زرهون

سوابق علمی:

 • مدیر گروه تحقیق علمی در چند برنامه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران(از سال ۱۳۸۶ تاکنون)
 • عضو هیات علمی همایش ملی آرشیو(۱۳۸۸)
 • کارشناس تاریخی رادیو فرهنگ جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیات موسس انجمن ایرانی تاریخ  اسلام
 • عضو هیات مدیره انجمن  ایرانی تاریخ  اسلام
 • عضو کمیته علمی تاریخ،فرهنگ و روابط بین الملل دومین همایش بین المللی خلیج فارس (بوشهر اسفند ۱۳۹۲)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه(شهریور ۱۳۹۳)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی فرهنگ و تمدن املش(اسفند ۱۳۹۳)
 • عضو کمیته علمی همایش به شهادت سکوت (تهران اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • عضو هیئت علمی یکصدمین سال نقض آتش­بس در ایران  (تهران، سازمان اسناد ملی، اسفند ۱۳۹۳)
 • عضو کمیته علمی دهمین همایش تاریخ شفاهی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر(تهران ۱۳۹۴)
 • عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه تاریخ شفاهی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه بساتین
 • عضو هیئت تحریریه ماه نامه پیام بهارستان

سوابق علمی و اجرایی:

 • مدیر هماهنگی و با حفظ سمت معاون دبیرخانه علمی همایش بین المللی ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم در یکصدمین سالگرد قرارداد۱۹۰۷ (۱۳۸۶)
 • عضو شورای سردبیری و دبیر اجرایی مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا – خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از سال ۱۳۸۵ تاکنون)
 • عضو کمیته ارزیابی حافظه جهانی (یونسکو)
 • دبیر علمی نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس(خرداد ۱۳۸۹)
 • عضو هیات علمی و دبیر اجرایی همایش بزرگداشت یکصدو بیست وهفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی(۱۳۸۹)
 • دبیرعلمی و با حفظ سمت دبیر اجرایی دومین  همایش تاریخ مجلس (۱۳۹۰)
 • دبیر علمی و با حفظ سمت دبیر اجرایی سومین همایش تاریخ مجلس(۱۳۹۱)
 • عضو شورای پژوهش کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(از سال۱۳۹۲)
 • دبیر علمی و با حفظ سمت دبیر اجرایی چهارمین همایش تاریخ مجلس(۱۳۹۲)
 • دبیر علمی و با حفظ سمت دبیر اجرایی پنجمین همایش تاریخ مجلس(۱۳۹۳)
 • کارشناس تاریخی رادیو فرهنگ و رادیو گفتگو
 • معاون سردبیر فصلنامه علمی- ترویجی اسناد بهارستان
 • معاون سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی سندپژوهی بهارستان
 • کارشناس و مجری برنامه های تاریخی شبکه چهارم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سوابق آموزشی:

تدریس:

 • تدريس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ
 • تدریس در دانشگاه  امیر کبیر
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در دانشگاه الزهراء

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه (دوره ارشد و دکتری):

 • بیش از ۵۰ مورد در رشته های تاریخ، جامعه شناسی، مطالعات آرشیوی، علم اطلاعات و دانش شناسی و …

برگزاری گارگاه آموزشي:

 • برگزاری گارگاه آموزشی آشنایی با اسناد پارلمانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی؛اردیبهشت۱۳۸۹
 • برگزاری گارگاه آموزشی آشنایی با اسناد پارلمانی، ژاپن، توکیو؛ موسسه مطالعات خاورمیانه،۱۳۸۹
 • برگزاری گارگاه آموزشی آشنایی با اسناد پارلمانی، رشت؛ دانشگاه گیلان؛آبان ۱۳۹۱
 • برگزاری کارگاه اموزشی تحت عنوان پژوهش­ های اسنادی و تاریخ شفاهی (اهمیت و ضرورت ­ها)؛ مرکز اسناد آستان قدس مقدس قم؛ آبان ۱۳۹۳
 • کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و روش تحقیق پارلمانی،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و مرکز اسناد آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶،