اسناد این مجموعه که در ۴۶۷ صفحه انتشار پیدا کرده، برگرفته از وزارت خارجه و کتابخانه مجلس بوده و حاوی بسیاری از مسائل تازه‌ای است که پیش از این درباره آخوند خراسانی مطرح نشده بود.

در میان اسناد٬ نامه‌های مهمی از آخوند یا درباره وی وجود دارد که هر کدام از آنها گوشه‌ای از گرایش‌های فکری و سیاسی این مرد تاریخ معاصر ایران را روشن می‌کند.

در این کتاب مجموعا ۱۴۰ سند درج شده است که آخرین آن درباره تلگراف مجلس به آخوند راجع به اعزام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به مجلس شورای ملی در مجلس دوم به منظور نظارت و اصل طراز اول است.

سند ۱۳۹ این مجموعه نیز نامه‌ای از سوی آخوند به معلم احمد شاه است تا وی را به گونه‌ای تربیت کند که «… بعون الله تعالی در اندک زمان حتی از امپراتور ژاپن هم سبقت ربایند.»

E03871

‏سرشناسه : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : آخوند خراسانی به روایت اسناد/ به‌کوشش علی ططری، فاطمه ترک‌چی؛ تهیه دبیرخانه کنگره بزرگداشت آخوند خراسانی‌ رحمه‌الله.
‏مشخصات نشر : قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۶۷ ص.‬: مصور، نمونه.
‏فروست : کنگره بزرگداشت آخوند خراسانی رحمه‌الله‏‫؛‌ ۱۱.‬
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‏‫؛ ۲۰۳.‬
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۰۷۴-۲‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Ali Tatari, Fatimih Turkchi. Akhund Khurasani As Narrated by Documents‭.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : آخ‍ون‍د‌خ‍راس‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۵۵ -‏ ۱۳۲۹ق.
‏موضوع : مجتهدان و علما — سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : ترک‌چی، فاطمه، ‏‫۱۳۵۵ -‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
‏شناسه افزوده : کنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (ره). دبیرخانه
‏شناسه افزوده : کنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (ره)‏‫ (۱۳۹۰‏‬ : قم)
‏شناسه افزوده : همایش نکوداشت یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی‏‫ (۱۳۹۰‏‬‬ : مشهد)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۵۵/۳ /آ۳‏‫‬‮‭ط۶ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۹۹۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۵۱۱۱۹

این خبر را به اشتراک بگذارید :