خبرخوان

آرشیو "از نگاه تصویر"

سرگذشت خانه بخش خصوصی

سرگذشت خانه بخش خصوصی

ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه...

سلاطین ایران (اسطوره ای و تاریخی)

سلاطین ایران (اسطوره ای و تاریخی)

...

اینفوگرافی زنان در پارلمان

اینفوگرافی زنان در پارلمان

اینفوگرافی زنان در پارلمان با افتتاح مجلس دهم شورای اسلامی، سابقه حضور بانوان ایرانی در مجالس شورا به چهارده دوره رسید. ده دوره بعد از انقلاب سال 1357 و چهار دوره قبل از انقلاب یعنی مشخصاً از دوره بیست و یکم به سال 1342...

یکصد و دهمین سالگرد مشروطه

یکصد و دهمین سالگرد مشروطه

گرامیداشت یکصد  دهمین سال...

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه...

خبر انتشار دو فصلنامه تاریخ شفاهی

خبر انتشار دو فصلنامه تاریخ شفاهی

به همت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نخستین دوفصلنامه تاریخ شفاهی منتشر شد. نشریه علمی تخصصی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1394 این نشریه با هدف کمک به ارتقا و تعلق سطح دانش در...

گزارش تصویری ششمین روز از چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان»

گزارش تصویری ششمین روز از چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان»

حضور دکتر علی ططری در ششمین روز از چهارمین دوره «10 روز با عکاسان»، روز پنجشنبه 24 دی...

اینفوگرافی سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ططری

اینفوگرافی سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ططری

    ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه...