گزارش تصویری مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

گزارش تصویری مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

برگزیدگان نخستین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب (ویژه 133 سالگی تاسیس اتاق...