گزیده مصاحبه ها با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

گزیده مصاحبه ها با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

مصاحبه های دکتر علی ططری با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) • مدیر مرکز اسناد مجلس بر ضرورت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی موسسات و ادارات تاکید کرد. (تاریخ خبر: 1392/04/12 | ساعت: 9:21) • 138 هزار تصویر از علمای شیعه جمع آوری شده...