گزارش تصویری نشست تخصصی «همایش صد و دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در رشت»

گزارش تصویری نشست تخصصی «همایش صد و دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در رشت»

همایش  «همایش گرامیداشت صد و دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در رشت» 14 مرداد 1397- سازمان اسناد و کتابخانه ملی...