«جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» بررسی می‌شود

«جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» بررسی می‌شود

گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» را برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران...