گرامیداشت روز *اسناد ملی و میراث مکتوب*  برگـزار می شود:

گرامیداشت روز *اسناد ملی و میراث مکتوب* برگـزار می شود:

*وبینار علمی "نقش سند بر توسعه مبانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع پویا* با همکاری: • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-مدیریت غرب کشور(همدان) • انجمن ایرانی تاریخ-همدان • اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان...