نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک

نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک

هر ساله رژه ای موسوم به نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک(یکی از مراکز مهم خرید و فروش جواهرات در دنیا) برگزار می شود و گروههایی از کشورهای مختلف در آن شرکت می کنند. این بخش از رژه حضور نمادین نادر شاه افشار همراه کاروان...