وبینار علمی موزه‌ها و آرشیوهای دانشگاهی در ایران: چشم‌اندازها و چالش‌ها

وبینار علمی موزه‌ها و آرشیوهای دانشگاهی در ایران: چشم‌اندازها و چالش‌ها

دانشگاه الزهرا برگـزار می‌کند:  سخنرانان بخش آرشیو دانشگاهی: 🔹دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و رییس کارگروه آرشیو دانشگاه الزهرا  🔹دکتر علی ططری استاد دانشگاه الزهرا و مدیر موسسه...