نظارت علمی: دکتر علی ططری

از ویژگی‌های این اثر پژوهشی پرداختن به نخستین جرقه‌­های انقلاب اسلامی در ایام حیات دوره بیست و یک مجلس شورای ملی و همچنین بازتاب وقایع سال‌های نخستین نهضت امام خمینی (ره) در عملکرد و اقدامات نمایندگان مجلس شورای ملی است که در این پژوهش به صورت جدی و با استفاده از اسناد آرشیوهای مختلف کشور بدان پرداخته شده است.

1

سرشناسه : ب‍ص‍ی‍رت‌م‍ن‍ش‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : مجلس بیست و یکم شورای ملی
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ‏‫۱۳۹۴.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۹۲ ص.‭‬: مصور
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۲۷-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏یادداشت : کتابنامه
‏یادداشت : نمایه
‏شناسه افزوده : منصوری، توران، ۱۳۶۵ –
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۲۰۲۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :