دکتر علی ططری دبیر علمی ششمین همایش تاریخ مجلس در گفتگوی اختصاصی با سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی خبر از تایید نهایی ۷۳ مقاله در دبیرخانه ششمین همایش تاریخ مجلس داد.

وی با بیان اینکه در طی نزدیک، یک سال دبیرخانه ششمین همایش تاریخ مجلس به صورت مستمر فعالیت داشت و در این مدت بیش از ۳۰۵ چکیده مقاله و ۱۴۵ مقاله بررسی، داوری و اصلاح گردید که نهایتاً از بین مقالات پذیرفته شده ۷۳ مقاله به صورت قطعی تایید گردید و البته هنوز ۸ مقاله در مرحله اصلاح است.

مدیر مرکز اسناد مجلس در پایان اشاره داشت کار ویرایش و صفحه‌بندی مجموعه مقالات همایش ششم از روزشانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴آغاز می­‌گردد و این مجموعه احتمالاً در دو جلد منتشر می ­شود.

نویسندگان و عناوین مقالات:

 1. اکبر اشرفی و سید بابک قیاسیان: عملکرد حزب ایران نوین در انتخابات دورۀ بیست و دوم مجلس شورای ملی
 2. محمد سلماسی زاده:  سنجش برنامه‌های توسعه در مجلس بیست و دوم شورای ملی (مطالعه موردی الگو برداری از ژاپن).
 3. مریم ثقفی: مجلس بیست و یکم و یکسان‌سازی متون درسی در ایران.
 4. عباس خسروانی: نقش و جایگاه مجلس در اندیشه سیاسی آیت الله سید محمد باقر صدر.
 5. حامد عامری گلستانی:  لایحۀ کاپیتولاسیون و کاهش سرمایۀ اجتماعیِ رژیمِ پهلوی.
 6. علیرضا سمیعی اصفهانی و مصطفی رضائی حسین آبادی: تبیین جامعه شناختی خاستگاه و ترکیب طبقاتی نمایندگان مجلس بیست ویکم و بیست و دوم.
 7. رحیم روح بخش و  فاطمه فرهمند: از قانون اصلاحات ارضی تا لایحه انجمن ها: تاملی بر نحوه مواجهه مراجع تقلید با اصلاحات دو نخست وزیر-امینی و علم-در آغاز دهه چهل.
 8. رحیم روح بخش و فاطمه فرهمند: از شرکت زنان در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی تا تحریم آن توسط مراجع تقلید.
 9. رحیم روح بخش و فاطمه فرهمند: مراحل دهگانه نهضت از آزادی تا تبعید امام خمینی: با محوریت مبارزه مراجع با کاپیتولاسیون.
 10. هادی وکیلی و تهمینه رئیس السادات: روند برگزاری و تبلیغات انتخابات مجلس بیست و یکم با تکیه بر مهمترین روزنامه های مشهد (روزنامه خراسان و روزنامه آفتاب شرق).
 11. علیرضا علی صوفی و فاطمه رضایی رادفر: پایگاه طبقاتی و عملکرد نمایندگان همدان در دوره بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی.
 12. عباس نوروزی: تجزیه وزارت کشاورزی به ۴ وزارت خانه در مجلس ۲۲؛ علل و دلایل.
 13. مرضیه بیگی‌زاده و مینا آونج : قانون تشکیل مجلس موسسان در مجلس بیست و یکم.
 14. رضا بیگدلو: تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل توسط دولت پهلوی بر اساس مصوبات مجالس بیست‌و‌یکم و بیست‌ودوم.
 15. رضا بیگدلو و ثریا مرسلی: بررسی تصویب قانون سپاهیان صلح در مجلس شورای ملی و نتایج حضور آنها در ایران.
 16. حسن زندیه و مسعود آدینه‌وند: بررسی نگاه مجلس بیست و دوم در قبال لایحۀ تأسیس وزارت منابع طبیعی.
 17. شهاب شهیدانی و پروین رستمی: کانون مترقی و انتخابات مجلس بیست و یکم شورای ملی.
 18. ابوالفضل اسکندری فاروجی، جلیل قصابی گزکوه و فرهاد سهامی ابراهیمی: مخالفت امام خمینی(ره) با تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی؛ سرآغاز بیداری اسلامی ایران.
 19. سید برهان تفسیری: بررسی عملکرد اجتماعی مجلس بیست و یکم با توجه به قوانین سپاه بهداشت و سپاه ترویج.
 20. لیلاحیدری باطنی: رابطه‌ی مخالفت نمایندگان مجلس بیست و یکم شورای ملی و حزب زحمتکشان ملت ایران به تصویب قانون کاپیتولاسیون.
 21. نیره خداداد شهری و عیسی زارعی: بررسی رویکرد مجلس شورای ملی (دورۀ ۲۱ و ۲۲) به نهادهای میراث فرهنگی: کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها.
 22. صغری دمیرچی لو: بررسی پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم (۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۴ مهر ۱۳۴۶).
 23. شهاب شهیدانی و اصغر رحمتی: بازکاوی سیر تحول قانون اصلاحات ارضی در مجالس بیست و یکم و بیست و دوم (۱۳۵۰-۱۳۴۲ش).
 24. محسن پورفولادچی:  مصوبات مغایر با حقوق ملت، برابر اصل پانزدهم متمم قانون اساسی در دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی.
 25. محمود صادقی: دوره فترت بین مجلس بیستم و بیست و یکم (خلأ مجلس).
 26. مریم شیپری: واکنش مجلس بیست و یکم و بیست و دوم به ادعاهای جمال عبدالناصر  پیرامون تمامیت ارضی ایران.
 27. صباح قنبری و صباح خسروی‌زاده: انتخابات مجلس بیست و دوم شورای ملی در حوزة انتخابیه قصرشیرین.
 28. فهیمه محبی نیا و محمدباقر قنبرپور: تحلیل مصوبات مجالس بیست و یکم و بیست و دوم شورای ملی پیرامون جایگاه خصوصی سازی (۱۳۵۰-۱۳۴۲).
 29. علی باقری دولت آبادی و سعیده ارزن زرین: ایران و عضویت در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
 30. مصطفی رضائی حسین‌آبادی و الهه مودی:  نقش مصوبات مجلس شورای ملی ادوار بیست و یک و بیست و دو در راستای تحکیم روابط ایران و امریکا.
 31. مصطفی رضائی حسین‌آبادی: ساواک و مهندسی جامعه مدنی در انتخابات  مجلس دوره بیست و یک.
 32. هادی وکیلی و ناهیدبراهوئی: بررسی اهداف سپاه دانش.
 33. علی‎اکبر جعفری  و مینا معینی: نقش مصوبات مجلس شورای ملی ادوار بیست و یک و بیست و دو در راستای تحقق مطالبات کارگران.
 34. اکرم صالحی هیکویی:  مقایسه پایگاه طبقاتی نمایندگان در دوره بیست و یکم و بیست و دوًم مجلس شورای ملًی (۵۰-۱۳۴۲ه.ش).
 35. سمیه مقدم: انعکاس تقلبات انتخاباتی حزب ایران نوین در نشریه توفیق.
 36. حسین بخشنده، ملیحه زمانی و علی اکبر جعفری: بررسی ترکیب سیاسی مجلس بیست و یکم با تکیه بر حزب نوین ایران.
 37. حمید بصیرت منش و سمیه مقدم: اخبار فکاهی مجلس بیست و یکم و بیست و دوم از دیدگاه هفته نامه توفیق و مجله خواندنی‌ها.
 38. لئا دانیالی: جمشید کشفی نماینده کلیمیان در دوره بیست و یکم.
 39. علی اکبر حعفری و محمود فرحی: نقش اصلاحات ارضی در پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس بیست ویکم شورای ملی.
 40. رضاعباسی ماکرانی: نقش مجلس بیست‌ و یکم و بیست و دوم در استخدام مستشاران خارجی.
 41. مرتضی دهقان‌نژاد، محسن شانه‌ای و احمد غیاث: بررسی رابطه مجالس بیست و یکم و بیست و دوم با حزب ایران نوین.
 42. انیس سجادی: کارنامه ی بنیاد فرهنگ ایران مقارن با ادوار بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی.
 43. شیرزاد خزایی: نقش حسنعلی منصور در تصویب لایحه کاپیتولاسیون (۱۳۴۳ش).
 44. فرحناز بهرام پور و فرید باباخانی: اصلاحات ارضی و نتایج اجرای آن در ایران در دوره بیست ودوم مجلس شورای ملی.
 45. بهناز قائدشرفی،علی اکبر جعفری و بتول سلیمانی: بررسی موضع و عملکرد مجلس بیست و یکم در قبال قانون تشکیل سپاه دانش.
 46. صادق نجفی: بررسی کاپیتولاسیون از منظر قانون اساسی مشروطیت وعرف بین المللی.
 47. شهره جلال پور و شیوا جلال پور: رویکرد مجلس بیست و یکم نسبت به انقلاب سفید.
 48. فرحناز کهن و پیمانه صالحی: بررسی میزان مشارکت  اقلیت‌های مذهبی  در ابعاد سیاسی، علمی و فرهنگی، اقتصادی و نظامی مصوبات  مجلس بیست و دوم.
 49. مجتبی گراوند ومراد سلیمانی‌زمانه: کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی.
 50. مسعود آدینه‌وند،اسماعیل سپهوند ومیثم رضایی یگانه: بررسی قانون ثبت املاک ایلات و عشایر در مجلس بیست و یکم شورای ملی.
 51. توران منصوری والهام رجایی: ارزیابی نمایندگان مجلس بیست و یکم از اصول شش‌گانه انقلاب سفید.
 52. جابر قاسمی و محسن شفیعی سیف‌آبادی: تحلیلی انتقادی بر برنامه‌های مصوب عمرانی در مجلس بیست و یکم و بیست و دوم.
 53. رضا خلیلی و محمدرضا امانی: مجلس شورای ملی و استقلال بحرین.
 54. رضا خلیلی و سید مصطفی موسوی اصل: نقش احزاب در دوره بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی.
 55. محمد رضا علم،حلیمه بذرمنش و پرستو حسین‌زاده:  نقش حزب ایران نوین در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم.
 56. علیرضا سمیعی اصفهانی و مصطفی رضائی حسین‌آبادی: بررسی تأثیر انقلاب سفید بر تولد گفتمان اسلام انقلابی در دوره فترت (اردیبهشت۱۳۴۰-مهر۱۳۴۲).
 57. حسن زندیه و علیرضا بهمنی: قانون حمایت خانواده؛ چالش مجلس بیست و یکم شورای ملی.
 58. غلامرضا عزیزی: مجلس بیست و دوم و تولد آرشیو ملی در ایران.
 59. نسرین نگاهبان: مجلس شورای ملی دورة بیست و دوم ظهور یک سازمان، آرمان‌ها و امیدها.
 60. زهرا علیزاده بیرجندی و سمیه پورسلطانی: بازنمود تحولات صنعت حمل و نقل ایران در مصوبات ادوار ۲۱ و ۲۲ مجلس شورای ملی.
 61. نادر پروین و عسل پروین: مواضع سید عبدالحسین طباطبائی در مجلس بیست و یکم و بیست ودوم.
 62. نادر پروین و حامد پروین: فعالیت‌های سیاسی هولاکو رامبد در مجالس بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی (هولاکو و بازی سیاسی دمکراسی شاهانه).
 63. الهه محجوب و مریم نجف‌پور: واکاوی زمینه‌های تاریخی تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس بیست و یکم  (با تکیه بر اسناد).
 64. حبیب شرفی صفا و سید حسن قریشی: رویکرد مجلس بیست و یکم به انجمن های شهری، با تأکید بر انجمن شهری همدان.
 65. سهیلا نظری قنبری و فریبرز ویسی قلعه گلینه: بررسی لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یک.
 66. ۶زکیه نعیمی و نگین صابری: بررسی تاثیر متقابل نظام اجتماعی- فرهنگی جامعه ایران بر تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ مصوب مجلس شورای ملی بیست و یکم.
 67. عباس سرافرازی و علی باغدار دلگشا: کنگرۀ « آزاد زنان و آزاد مردان» و مجلس بیست و یکم.
 68. آمنه نجف‌زاده: بازتاب تصویب نامه کاپیتولاسیون در عملکرد نمایندگان مجلس، نشریات و رسانه‌های عمومی.
 69. مهدی قسام زاهدانی: مسئله  کاپتولاسیون وواکنش امام خمینی ( ره ) علیه آن.
 70. خدیجه الله دانه، فاطمه بیات و بهاره سیر: نقش مجلس بیست ودوم در روند جداسازی بحرین از ایران.
 71. آسیه حسینی: بررسی لایحه‌ی تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس بیست و یک شورای ملی.
 72. مرتضی کرمی: بررسی لایحه کاپیتولاسیون.
 73. فاطمه حاجیانی و سیده مرضیه حسینی: چالش‌های طرح سپاه دانش در آیینه اسناد(مطالعه موردی سپاه دانش خوزستان).

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :