مصاحبه های دکتر علی ططری با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

• نقاط تاريك تاريخ معاصر ايران روشن مي‌شوند.(تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۴۹)

• اهداي گنجينه دكتر رهاورد به كتابخانه مجلس.(تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۲۲)

• انقلاب مشروطيت و تاريخ معاصر را بايد از نو نوشت.(تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۳۰)

• ثبت «تاريخ شفاهي» خانه ملت. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۵۷)

• اهداي مجموعه نصرت‌الدوله به كتابخانه مجلس. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۳)

• آغاز به‌كار بخش تاريخ شفاهي كتابخانه مجلس. (تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۰۹)

• راه‌اندازي واحد اسناد انقلاب و پس از انقلاب در كتابخانه مجلس. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۰۰)

• نشست رونمايي كتاب «اسناد دوره‌ اول مجلس شوراى ملى». (تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۰۳)

• ضرورت بازنگري واقعه به توپ بستن مجلس. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۵)

• مجموعه اسناد نماينده كرمانشاه در كتابخانه مجلس جاي گرفت. (تاریخ انتشار : شنبه ۶ تير ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۵۸)

• انتشار كتاب‌هاي «اسناد زنان» پس از يك قرن. (تاریخ انتشار : شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۳۹)

• فرمان مشروطه از نگاه اسناد و مكتوبات. (تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۰۰)

• اهداي ۵۰ جلد كتاب ايران‌شناسي به كتابخانه مجلس. (تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۸)

• فهرست‌نويسي ۷۰۰ هزار سند در ۸ ماه. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۵۴)

• شورايي براي حفظ فرهنگ، تاريخ و ميراث گذشتگان. (تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۲)

• زواياي پنهان خيانت رضا خان آشكارتر مي‌شوند. (تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۰۰)

• اسناد پس از انقلاب در كتابخانه مجلس جاي گرفتند. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۷)

• آرشيو اطلاعات دوره مشروطه كتابخانه مجلس تكميل شد. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۳۶)

• ابهامات دوران مشروطه‌خواهي روشن مي‌شود. (تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۰۵)

• انتشار فهرست اسناد عريضه هاي بازمانده از مشروطه. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۰)

• اسنادي از تاريخ مشروطه كردستان. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۵۸)

• مشروطه؛اين بار از زاويه حوادث اجتماعي و فرهنگي. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۱)

• مجلس از نگاه بهارستان در پهنه تاريخ. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۱)

• اسناد ناگفته‌هاي تجار و بازرگانان دوره قاجار در كتابخانه مجلس. (تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۰۵)

• جزیيات يك قرن انتخابات در ايران از زبان اسناد. (تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۰)

 

 

 

 

این صفحه در حال تکمیل شدن است. 

 

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :