دکتر محیط طباطبایی پژوهشگر و محقق و دکتر علی ططری استاد دانشگاه و مدیر مرکزاسناد مجلس شورای اسلامی

پنجشنبه شب ششم اسفند ماه در برنامه نجوای فرهنگی رادیو گفتگو به بحث وتبادل نظر پیرامون سابقه و پیشینه انتخابات و رویکرد ایرانیان به این امر از دوره باستان تاعصر مشروطه و تاسیس مجلس شورا در ایران خواهند پرداخت.شایان ذکر است این برنامه ازساعت ۲۲ لغایت ۲۴ پنجشنبه ششم اسفند به طور زنده از رادیو گفتگو بر روی طول موج fm به آدرس ۱۰۳/۳ پخش می شود.

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :