علیرضا  کمری محقق و پژوهشگر حوزه تاریخی دفاع مقدس در آخرین اثر خود در حوزه تاریخ نگاری جنگ با کتاب پرسمان یاد به انتشار گفتارها و سخنرانی های خود رد باب خاطره نگاری و خاطره نویسی جنگ و جبهه و دفاع مقدس پرداخت.

این اثر توسط انتشارات سریر و با حمایت بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس برای نخستین بار به زیور طبع آراسته گردیده است.

این دفتر پانزده جلسه سخنرانی مؤلف کتاب را در بر میگیرد که به مسائل مهم خاطره نگاری حوزه دفاع مقدس می پردازد. از این رو فهرست کتاب درپی می آید.

 


 

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :