سندی که در زیر می آید تک برگ چاپی است که هویت نویسنده آن مشخص نیست این سند اخیراً توسط آقای محسن مشگینی در اختیار اینجانب قرار گفت از قرار معلوم شیوه جدیدی از تبلیغات انتخاباتی برای تعدادی از نامزدهای ششمین دوره مجلس شورای ملی می باشد. سبک نویسنده سند در معرفی نامزدهای انتخاباتی جالب و کم نظیر است.

خواب آقای ملک المورخین
محاکمه وکلاء دوره چهارم- نمایان شدن اسامی
دوازده نفر
با اینکه در کتب تواریخ و قصص بسیار دیده شده که بعضی خواب ها تعبیر نموده اند اما مشخصا بنده کمتر اعتقاد دارد، چون خواب ذیل تازگی داشت برای اطلاع عموم نشر می دهد.
در شب یکشنبه دوازدهم شهر رمضان المبارک بعد از ادای فریضه صبح به خواب اندر شدم در عالم رویا نگریستم که در بیابانی می باشم و از کثرت ازدحام هنگامه برپاست و منبری بر صدر گذاشته هزاران اشخاص دور او را گرفته از شخصی پرسیدم چه هنگامه است گفت محاکمه وکلا می باشد با کمال حیرت پیش رفته که از واقعه باخبر شوم سیدی که عمامه مولوی بر سر داشت بر فراز منبر نشست و جماعتی در پای منبر فریاد همی کردند که ای آقای وکلاء پارلمان سوگند خورده اند که به ملت و دولت ایران خیانت نکنند با اینهمه بعضی در مدت وکالت دوره چهارم از هیچگونه خیانت فروگذار نکردند.
سید پرسید ایشان کدامند؟
(۲۳) نفر از آنها را بنام و نشان ذکر کردند امر کرد بروید آنها را بیاورید در حال جماعتی مامور این کار شده بعد از دقیقۀ چند آن [۲۳] نفر را که بعضی معمم بودند حاضر نمودند سید از فراز منبر فریاد کرد با اینکه شما ماهی مبالغی حقوق از ملت ایران می گیرید چرا خیانت می کنید آنها با حالت یاس و خجالت سرها بزیر افکنده جوابی ندادند سید گفت هان ای مردم آنها را با کفش خود مجازات دهید صدها کفش به سر و دهان آنها زدند خدو به صورت آنها انداخته و با کمال افتضاح از میان جمعیت خارج شدند پس از آن از آقا سوال کردند حال موقع انتخابات دورۀ پنجم است از برای طهران چه اشخاصی را انتخاب نمائیم که صلاحیت داشته باشند آقا گفت به طرف قبله بنگرید یک دفعه تمام آن جمعیت روی به طرف قبله کردند و در میان هوا و زمین سطری برجسته و روشن دیدند که دوازده اسم ذیل بر آن نوشته شده بود:
موتمن الملک- مشیرالدوله- مستوفی الممالک- مصدق السلطنه- سلیمان میرزا- حاج محتشم السلطنه- ممتازالملک- سید رضای امیر رضوانی مدیر گلشن- نصیرالدوله- دکتر مهدیخان ملک زاده- سید محمدرضای مساوات- تقی زاده
امضاء ملک «المورخین»
شرخ فوق خوابیست که آقای ملک المورخین در عالم رویا بطوریکه مرقوم داشته اند دیده اند و برای درج به اداره ما فرستاده اند چون این ایام تعطیل عمومی بود و روزنامه طبع نمی شد و نظر به اینکه خواب عالم دانشمندی و مورخ متبحری چون آقای ملک المورخین غیر از خواب اشخاص عادی و مسلم دارای اثرات دیگری می باشد لذا بطور فوق العاده برای اطلاع عموم منتشر ساختیم.
کردار

photo_2016-04-25_15-49-45

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :