دوره کامل روزنامه پیکار نشریه حزب کمونیست ایران (بهمن ۱۳۰۹ تا دی ۱۳۱۱) به همت جناب آقای رضا آذری شهرضایی گردآوری و منتشر شد.

در این مجموعه تمامی شماره های منتشر شده پیکار به صورت فاکسیمیله (چاپ تصویری) ارائه شده است. البته به استثناء یک شماره که تصویر آن در دسترس نبود و متن آن از روی یک متن چاپی که به همت شادروان خسرو شاکری منتشر شده بود، بازسازی شد.

این کتاب توسط نشر شیرازه در ۱۹۲ صفحه و قطع رحلی به قیمت بیست هزار تومان به زیور طبع آراسته گردیده است.

peykar

tele-nt

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :