photo_2016-06-29_12-04-34

اینفوگرافی زنان در پارلمان

با افتتاح مجلس دهم شورای اسلامی، سابقه حضور بانوان ایرانی در مجالس شورا به چهارده دوره رسید.

ده دوره بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ و چهار دوره قبل از انقلاب یعنی مشخصاً از دوره بیست و یکم به سال ۱۳۴۲ با فرمان محمدرضا شاه حضور زنان به عنوان نماینده در مجالس ملی و سنا امکان‌پذیر شد همچنین از همین زمان زنان توانستند در انتخابات شرکت نمایند و رای در صندوق بیندازند.

حضور بانوان ایرانی در مجلس شورا در طی چهارده دوره گذشته با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده است. از این رو بررسی میزان این حضور و کمیت و کیفیت آن می‌تواند دستمایه بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه تاریخ‌نگاری پارلمان و مطالعات زنان قرار گیرد. در اینفوگرافی صورت آماری میزان حضور زنان در مجالس شورای ملی و شورای اسلامی بررسی شده است. همچنین درصد جنسیتی ایشان به همراه اسامی یکصد و چهل و شش نماینده زن در پی آمده است.

محقق: علی ططری

طراح: زهرا جعفری

این خبر را به اشتراک بگذارید :