رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی از انتشار فهرست اسناد برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی دوره چهاردهم تا هفدهم دوره حیات و فعالیت مصدق در مجلس خبر داد.

علی ططری رئیس کتابخانه،  موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم از انتشار فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی دوره چهاردهم تا هفدهم خبر داد و گفت: این انتخابات بین سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۱ برگزار شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه در حقیقت سومین دفتر فهرست اسناد انتخابات است که به کوشش بنده و زهرا غلامحسین‌پور منتشر می‌شود. دفتر چهارم این مجموعه شامل فهرست اسناد انتخابات دوره‌های هجدهم تا بیست و چهارم نیز در مرحله حروف‌چینی است که اگر چاپ شود، ما موفق شدیم علاوه بر اینکه کلیه اسناد انتخابات مجلس شورای ملی را فهرست کنیم، بلکه آن را منتشر کرده و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

ططری با اشاره به اهمیت این مجموعه گفت: سومین دفتر این مجموعه یکی از مقاطع مهم تاریخ پارلمان ایران را در بر می‌گیرد، در سال‌های ۲۲ تا ۳۱ یک فضای به نسبه باز سیاسی در کشور وجود داشت و اساساً تصور مردم ایران این بود که رفع اختناق شده و این فضا ظهور آزادی و جبران مشکلات گذشته را به دنبال دارد. مردم امیدوار بودند با برپایی مجلس قدرتمند و کارآمد بتوانند در این مسیر گام بردارند و اولین گام هم انتخابات بود؛ برگزاری انتخابات روشمند و برگرفته از اصول.

وی گفت: اگر به این نتایج نرسیدم یا موفق نشدیم و پارلمان قدرتمندی متولد نشد، یکی از دلالیل مهمش را باید در نحوه برگزاری انتخابات جست‌وجو کرد، امکان دارد انتخاباتی توأم با سوء جریان برگزار شده باشد؛ به همین دلیل اسناد انتخابات این دوره بسیار اهمیت دارد. این دوره بعد از دوره ۲۰ ساله رضا شاه است و به نحوی وقایع بعد از شهریو ۲۰ و پیامدهای آن را انعکاس می‌دهد و در کل حیات پارلمان ایران هم دوره‌ای متفاوت است.

این پژوهشگر تاریخی تصریح کرد: با این مجموعه می‌توان هم فضای سیاسی آن روز را ترسیم کرد و هم به بررسی این موضوع پرداخت که این انتخابات با چه سلامتی برگزار شده است، آیا برگزیدکان واقعی ملت در مجلس حضور داشتند و از تخصص و شرایط نمایندگی کافی برخوردار بودند؟.

وی ادامه داد: در این مجموعه تمام استناد موجود در آرشیو مجلس شورای اسلامی درباره این انتخابات وجود دارد، هم‌چنین فهرست تمام اعتبارنامه‌های نمایندگان نیز درج شده است. با عنابت به اینکه از تمام اقصی نقاط ایران اسنادی موجود است و برخی از مردم از انتخابات شکواییه داشتند و برخی دیگر رضایت. لازم است پژوهشگران تاریخی به بررسی سلامت انتخابات این دوره که دوره حیات و فعالیت مصدق در مجلس است، بپردازند.

ططری با بیان این مطلب که در خصوص انتخابات مجلس شورای ملی هنوز کتاب جدی و تحقیق منسجمی منتشر نشده است،  گفت: یکی از دلایل ضعف و قوت پارلمان‌ها انتخابات است، انتشار این مجموعه‌ها زمینه‌ها و بسترهایی برای تألیف کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های جدید فراهم می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :