تاریخچه لوله کشی آب در ایران خود داستان مجزایی دارد ، اما آنچه مسلم است از حدود سال ۱۳۰۱ در برخیاز شهرهای ایران اقداماتی برای لوله کشی آب آغاز شد
که به نظر می رسد هیچ یک به تسریع انجام نشد و حتی پایتخت تا سال ۱۳۳۴ به طول انجامید تا صاحبآب لوله کشی شود.
درکرمانشاه هم یکی از دغدغه های مردم از دهه ۱۳۲۰ خورشیدی تأمین آب شرب سالم به صورت مستقل و لوله کشی به منازل بود .
بر پایه اسناد و مدارک موجود از اوایل دهه ۳۰ از سویمدیران استانی و نمایندگان مجلس پیگیری هایی برای عملی شدن لوله کشی آب به منازل ساکنان شهرکرمانشاه اقداماتی آغاز شد و این پیگیری ها در دوره نخست وزیری دکتر مصدق نتیجه داد ، به طوری که اقدام به لوله کشی آب کرمانشاه را از ثمرات دولت دکتر مصدق می توان به شمار آورد که با مشارکت یکشرکت فرانسوی انجام شد.
این موضوع به صورت مستند در دو نشریه آن روزهای کرمانشاه انعکاس یافته است : نخست در نشریه صدای غرب که در حقیقت ارگان رسمی مجمع مسلمانانمجاهد و به صاحب امتیازی عبدالعلی کریمی بود .
این نشریه در شماره بیستم خود به تاریخ ۳ اردیبهشت۱۳۳۱ و در صفحه نخست مطلبی به این شرح منتشر کرده است :
« در اثر جدیت وکلای ملی کرمانشاه خصوصاً جناب آقای فرزانه و کمک و همراهی یک فرزند کاردان و لایق کرمانشاه جناب آقای مهندس احمد زنگنه مدیرعامل سازمان برنامه ، لوله کشی شهر کرمانشاه که اغلب آن را جزو محالات می دانستند جامه عمل پوشیده و چند روز قبل کارشناسان و مهندسین لوله کشی به کرمانشاه وارد و مشغول مقدمات امر لوله کشی شدند . »
و در مطلب دیگر که در نشریه مهرداد به مدیرمسوولی شادروان محمد کاشفی در تاریخ دوشنبه دوم شهریور ۱۳۳۱ منتشر شده است ، آمده :
« لوله کشی کرمانشاه شروع شد. همانطوری که قبلاً اطلاع داده بودیم ، مقدمات لوله کشی کرمانشاه از اول شهریور شروع گردید و در روز پنجشنبه آقای مهندس خانه خراب به نمایندگی شرکت تجن و آقای «ژاک هاک »‌ فرانسوی به نمایندگی شرکت اروپایی « دشت مو» وارد کرمانشاه شده و برای تأسیس سه منبع در سه نقطه شهر که هریک به ظرفیت هزارمتر مکعب می باشد مشغول نقشه برداری هستند .
گویا بنا است لوله کشی کرمانشاه تا ۱۵ ماه دیگر به پایان برسد . »

این خبر را به اشتراک بگذارید :