سال های پس از جنگ جهانی دوم و فروکش کردن زبانه های خانمانسوز آن که مضرات بسیاری برای کشورمانبه همراه آورد بیشتر شهرها به ویژه در مجاورت مرزهای جنوبی و غربی آسیب بیشتری متحمل شدند.
در این میان ،البته کرمانشاهان در خط مقدم قرار داشت و صدمات جبران ناپذیری به آن وارد گردید.
در این زمان به نظر می رسد که جامعه شهری کرمانشاه به سمت نوعی ثبات و توسعه پیش می رفت ؛جمعیت آننیز به سرعت در حال افزایش بود ،به گونه ای که افزون بر شهرهای استان از بسیاری از شهرهای استان های مجاور سیل مهاجران به امید کسب و کار بهتر به سمت کرمانشاه سرازیر شدند. از این رو ،امنیت و آسایش اهالی شهر مورد توجه قرار گرفت ؛به ویژه امنیت سطح شهر که در آن سال ها به مدیریت پلیس شهری یا همان شهربانی انجام می پذیرفت.
با آنکه دهه۳۰خورشیدی،دوره توسعه شهری کرمانشاه از تمام ابعاد بود،اما هنوز بسیاری از امکانات رفاهی و عمرانی که در دهه های بعد به وجود آمد ، یا وجود نداشت
ویا اینکه در حال ایجاد و بنیانگذاری بود.
حمل و نقل شهری از جمله این مباحث بود که به نظر می رسد با مدیریت منسجمی روبرو نبود ، به همان میزانکه شهر توسعه یافته بوداما وسائط نقلیه عمومی چندان مهیا نشده بود و در این گیرودار مردم برای ترددشبانه با مشکلاتی مواجه بودند.
در بسیاری از مواقع ، شهروندان بیمار یا بانوان در آستانه زایمان برای مراجعه فوری به مراکز درمانی به دلیل بعد مسافت طولانی با مشکلات جدی روبه رو می شدند.
بیمارستان معتضدی ـ که از قضا راقم این سطوردر نخستین ساعات روز یکم اردیبهشت۱۳۵۷در آن بیمارستان دیده به جهان گشود ـ در سال ۱۳۳۵در میدان فردوسی ساخته شد.
این بیمارستان در محله مرفه نشین کرمانشاه قرار داشت و دسترسی برای محلات محروم و پرجمعیت شهر در ساعات پایانی و کم تردد ، آسان نبود .
این مشکلات سبب شد که سرهنگ شریفی رییسوقت شهربانی کرمانشاه طبق آگهی که در روز چهارشنبه ۱۰آذر ۱۳۳۳در نشریه محلی خاک خسرو منتشر کرده است ،امکانات بیشتری را برای رفاه اهالی فراهم آورد.
متن سند گویاست و نیاز به تشریح بیشتر ندارد از این رو متن کامل این آگهی به خوانندگان فرهیخته روزنامه باختر تقدیم می گردد
«آگهی ۲۹/۸/۱۳۳۳،شماره ۱۵۷۹۷
برای رفاه و آسایش اهالی محترم و برای اینکه ممکن است در شب ها برای حمل مرضای خود احتیاجی به تاکسی داشته باشند دستور داده شده همه شب از ساعت ۲۲سه دستگاه تاکسی در کلانتری های بخش ۲و۴و۳انتظامی حاضر و تا صبح برای انجام تقاضای اهالی حاضر باشد طبق اطلاع در بعضی مواقع اشخاص برای حمل مرضای خود مراجعه کرده اند تاکسی های مزبوردر انجام وظیفه خودداری نموده اند.
بدینوسیله به عموم اهالی اعلام می گرددکه سه دستگاه تاکسی برای رفع احتیاج در کلانتری های فوق الذکرآماده و در اختیار گذارده شده چنانچه هر تاکسی برای نگهبانی درب کلانتری حاضر و از انجام تقاضا خودداری نمود فوراً به کلانتری مربوطه اطلاع تا راننده را مورد تعقیب قرار دهند و برای اینکه تاخیری در انجام تقاضای متقاضیان نشود ممکن است مراتب را به وسیله تلفون به اینجانب نیز اطلاع دهند تا دستور اقدام لازم داده شود.
« رییس شهربانی کرمانشاهان سرهنگ شریفی»

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :