برگزیدگان نخستین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب

(ویژه ۱۳۳ سالگی تاسیس اتاق تهران)

این خبر را به اشتراک بگذارید :