فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی (دوره‌های چهاردهم تا هفدهم)

(۱۳۲۲ – ۱۳۳۱ ش)(دفتر سوم)

‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۴۰-۶ :
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۸۳۵۶۵
‏عنوان و نام پديدآور : فهرست اسناد کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی(دوره‌های چهاردهم تا هفدهم) (۱۳۲۲ – ۱۳۳۱ ش)(دفتر سوم)/ به کوشش علی ططری، زهرا غلامحسین‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲۳ ص.‬
‏فروست : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫؛ ۴۳۵‏.
‏موضوع : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد — فهرست‌ها
‏موضوع : اسناد ملی– ایران — فهرست‌ها
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۱/۳۱
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/م۸‏‫‬‭ف۸۳۵ ۱۳۹۴
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : غلامحسین‌پور، زهرا، ‏‫‬‏۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏سرشناسه : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

این خبر را به اشتراک بگذارید :