معرفی یک سند نظامی

🇮🇷نمونه‌ای کمتر دیده شده از دفترچه تعلیمات و خدمات سرباز که در دهه بیست خورشیدی هریک از سربازان نظام وظیفه ارتش ایران یک نسخه از این دفترچه را در اختیار داشتند و احتمالا به تقلید از نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم طراحی شد. دفترچه ای که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد متعلق به علی کرم سوری سرباز وظیفه رکن یکم ستاد ارتش در سال ۱۳۲۵خورشیدی است که در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران یعنی بعداز جنگ جهانی دوم و همزمان با غائله آذربایجان و غائله مهاباد خدمت سربازی نموده و در هر دو حادثه مذکور به عنوان فرمانده جوخه تیراندازی حضور داشته است. دفترچه تعلیمات سربازی در چهارده صفحه منتشر شده که تمام اطلاعات شخصی سرباز را در خود جای می داد . مشخصات ظاهری و سلامت جسمانی،رسته و شعبه خدمت،درجه و شغل خدمتی،ماموریت های دوران خدمت ،تخصص رزمی و نظامی با ذکر نوع اسلحه و حتی کارنامه تیراندازی سرباز با سلاح تخصصی ازجمله محتویات این دفترچه بود. از مزایای مهم این سند نظامی این بود که در صورت جابجایی و یا بروز بحران ها به سرعت فرماندهان نظامی برای کاربرد مناسب نیروهای در پست ها و جایگاه تخصصی خود می توانستند با استفاده از اطلاعات دفترچه تعلیمات سرباز ، حداکثر کارایی ممکن را از وجود یک سرباز ببرند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :