انتخابات مجلس چهاردهم نخستین انتخاب مردم ایران پس از دوره رضاشاه و یکی از طولانی ترین و رقابتی ترین انتخابات های مجلس در طی یکصد و ده سال سابقه پارلمان در ایران است که در فضای باز سیاسی به وجود آمده دوره جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین برگزارشد . این مجلس علی رغم اقدامات انگشت شمار مثبت، هیچ گاه نتوانست انتظارات مردم ایران را برآورده کند . دخالت دول بیگانه روس و انگلیس، اختلافات سیاسی درون جامعه ایران و عواملی نظیر هرج و مرج داخلی ، قحطی وفقر، اختلاس ، گرانی و ارتشا از معضلات جامعه آن روز ایران بود.دکتر محمد مصدق نیز در این دوره انتخاب نخست مردم تهران بود و اقدام وی در مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بازتاب وسیعی داشت . اما آنچه مسلم است حیات دو ساله این مجلس بین اسفند۱۳۲۲ تا اسفند ۱۳۲۴ که در فضای باز سیاسی بی نظیری به وجود آمده بود چندان مورد اقبال عمومی واقع نشد و حتی نوعی ناامیدی جامعه شهری ایران را فراگرفت . کاریکاتورصفحه نخست نشریه پرورش در تاریخ یکم بهمن ۱۳۲۲نمادی است از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی آن روز ایران و شاید پیش بینی عملکرد نه چندان مناسب مجلس چهاردهم شورای ملی.
نشریه پرورش یکم بهمن ماه سال ۱۳۲۲
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :