اخیرا توسط مجموعه دار ارجمند جناب آقای محسن ‌مشگینی سندی در اختیار اینجانب قرار گرفت که اطلاعات قابل توجهی از متن و حواشی آن ، البته توام با ابهامات فراوان به دست می آید. نخست: اینکه این اعلان توسط اداره مباشرت مجلس منتشر شده در حالی که آن ایام مجلس در دوره تعطیلی و فترت بوده است. دوم :آنکه سالروز مشروطه به تاریخ قمری بر خلاف سنوات گذشته گرامی و ارج نهاده شده است. سوم: بر مبنای متنی که بر پشت سند نگاشته شده مراسم با حضور نمایندگان دول خارجی نظیر فرانسه و انگلیس برگزار گردیده و گویا استقبال چندانی از مراسم از سوی مردم به عمل نیامده است. چهارم:اعلان با شتاب و در همان روز ۱۴جمادی الثانی ۱۳۳۹ مصادف با روز ۴اسفند۱۲۹۹ منتشر شده است.

اما جای بررسی و تامل فراوانی دارد که چرا برگزارکنندگان جشن و بزم مشروطیت آن هم در روز پسین کودتا ۳ اسفند۱۲۹۹ ، برخلاف سنوات گذشته در سالروز قمری اصرار به برگزاری این مراسم در آن شرایط بحرانی کشور داشتند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :