اصفهان– مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گفت: استان اصفهان در شکل گیری مشروطه از استانهای مهم و تاثیرگذار کشور و به لحاظ اسنادی غنیترین استان کشور در این زمینه است.

به گزارش ایرنا، ‘ علی ططری ‘ روز چهارشنبه در همایش ‘ مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد ‘ در دانشگاه اصفهان، افزود: پس از اصفهان، استان های گیلان‌، آذربایجان و تهران بیشتریناسناد مشروطه را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مجموعه اسناد خصوصی و دولتی دوره مشروطه در اصفهان قرار دارد، افزود: بیشترین حجم سند در زمینه فعالیت روحانیون، تجار، سیاستمداران و شخصیت های علمی و فرهنگی در دوران مشروطه از اصفهان ارائه شده است.
مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل انتخاب اصفهانبه عنوان محل برگزاری همایش همایش «مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد »، وجود اسناد معتبر دوران مشروطه در اصفهان است.
دبیر علمی همایش «مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد »، نقش این استان اصفهان و زمان‏ ‌شناسی مردم آن را در نهضت مشروطه به عنوان پایه‏‌های اصلی انقلاب اسلامی بی‌ بدیل دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران تداوم نهضت مشروطه است.
وی افزود: اصفهان که پیش‌ قراول نهضت مشروطیت و آزادیخواهی بود پس از آن نیز توانست در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران نقش‌ آفرینی کند.
ططری با بیان اینکه به یک بازاندیشی و نوآوری در حوزه اسناد مشروطه نیاز داریم افزود: در بسیاری از آرشیوهای داخلی و خارجی، اسناد جدیدی با موضوع اصفهان منتشر شده و لازم است که این اسناد بصورت جدید تحلیل و بررسی و بصورت پژوهش های تاریخی وارد تاریخ معاصر شوند.
وی با اشاره به اینکه اسناد زیادی از ادوار مختلف مجلس سنا و مجلس شورای ملی بین سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ با موضوع اصفهان در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود، افزود:حاضریم این اسناد را با کمترین تشریفات اداری در اختیار پژوهشگران و محققان قرار دهیم .

مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی همچنین، انتخابات مجلس و نمایندگان اصفهان در دوره مشروطه به روایت اسناد، حکام، والیان، شخصیت های تاثیرگذار سیاسی، بخشنامه های دولتی و تحولات مشروطه اصفهان به روایت اسناد ، مجاهدان مشروطه اصفهانبه روایت اسناد و نقش علمای اصفهان در دوره مشروطه به روایت اسناد و تجارتخانه ها، اصناف، تجار، مشاغل و کشاورزان را از دیگر محورهای اصلی سیاسی و اقتصادی این همایش برشمرد.
همایش مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد، بمناسبت یکصد و دهمین سالگی جنبش مشروطیت روز چهارشنبه در تالار ربانی دانشگاه اصفهان برگزار شد.
در این همایش با نگاهی متفاوت، نقش اصفهان در ۱۱۰ سال گذشته و نهضت مشروطه به روایت اسناد بررسی شد.
این همایش توسط مجمع مهتاب (مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسنادی ایران) و با همکاری گروه تاریخ دانشگاه اصفهان برگزار شد.
همایش یاد شده در موضوعات مشروطه اصفهان به روایت اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مشروطه اصفهان به روایت اسناد کتابخانه های اصفهان، نقد و بررسی کتاب های اسنادی حوزه مشروطیت اصفهان، مدارس، نشریات، شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی و اسناد تصویری مشروطه خواهان و مشروطیت در اصفهان و آرشیوهای خانوادگی اسناد مشروطه اصفهان و انجمن ها، زنان، نهادها، شورش ها و اعتراض ها برگزار شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :