رئیس سازمان اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی از حادثه تروریستی در مجلس شورای اسلامی گفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا, علی ططری (رئیس سازمان اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی) در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به حادثه تروریستی در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است :

چند دقیقه‌ای از ساعت ده صبح گذشته بود که صدای چند گلوله در محل کارم در محوطه بهارستان شنیدم به سرعت با همکاران حفاظت تماس گرفتم خبر از حضور چهار فرد مسلح در محوطه مجلس دادند. از این ساعت تا حدود ساعت پانزده صدای شلیک‌ها و چند انفجار ادامه داشت تا حدود ساعت سیزده که از همکاران خواهش کردیم از ساختمان خارج شوند نیروهای انتظامی و نظامی به سرعت حاضر شدند. هر چند حمله به نماد دموکراسی ایران با سابقه بیش از یکصد و ده سال با کلاشینکوف و نارنجک خوشایند نبود ولی به خاطر داشته باشیم حدود یکصد و ده سال پیش افسران قزاق روس با توپ و تفنگ آمدند آنها نماد تمدن و قانون ایران را هدف گرفته بودند اما نه داعشی و نه تازی و نه وطن فروش و مزدور کاری پیش نخواهند برد از این وقایع ایران کهن کم ندیده. روزی همسایه شمالی و روزی همسایه جنوبی چشم کثیف خود را به ایران دوختند بی‌گمان ایران عزیز از تمام این طوفانها به سلامت عبور خواهد کرد هرچند از خون جوانان وطن لإله دمیده و در این مسیر خون هموطنان عزیزمان ریخته شد و تعدادی از همکاران عزیزم امروز در جوار خداوند منان آرام گرفتند اما ایران عزیز و فرهنگ و تمدن آن بی‌توقف در حرکت و تعالی است.

چهارشنبه هفدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و نود و شش

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :