دیدار خانم لوئیس دریفوس همسر یکی از وزیران ایالات متحده امریکا از مناطق فقیرنشین تهران

به سال هزار و نهصد و چهل و سه (هزار و سیصد و بیست و یک خورشیدی)

موجود درکتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :