از تبعات جنگ جهانی دوم برای ایران مهاجرت لهستانی ها به ایران بود. نخستین گروه از مهاجرین در فروردین هزار و سیصد و بیست و یک با چهار کشتی روسی که حامل دو هزار و نهصد نفر بود در بندر انزلی پهلو گرفت بر پایه برخی آمار تعداد لهستانی های مهاجر ساکن در ایران از مرز سیزده هزار تن گذشت علی رغم وضعیت بد اقتصادی و معیشتی آن روزها ایرانی ها مهمان نوازی و پذیرایی مناسبی از ایشان به عمل آوردند.

نهایتا از مرداد هزار و سیصد و بیست و یک لهستانی های مهاجر به تدریج از ایران به سمت کشور خود خارج شدند. بر پایه آمار تایید نشده حدود سیصد نفر از ایشان در ایران ماندند و خانواده تشکیل دادند عکس ها که در آرشیو کتابخانه گنگره ایالات متحده امریکا نگهداری می شود متعلق به مهاجرین لهستانی در دوره اقامت در ایران است.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :