بازدید ملکه یولیانا و خانوادۀ سلطنتی هلند از ایران در دسامبر سال هزار و نهصد و شصت و سه که مصادف با آذر ماه سال هزار و سیصد و چهل و دو است از رخدادهای کمتر مورد توجه بوده است که مجموعه ای از تصاویر این واقعه در آرشیو عکس آژانس خبری ملی کشور هلند نگهداری می شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :