دهه چهل خورشیدی برای مردم ایران دوره ای متفاوت با دوره قبل و بعد از خود بود . مسایل سیاسی که به جای خود و لاینحل باقی مانده بود اما در عرصه اجتماعی و اقتصادی تحولات فراوانی اتفاق افتاد که هنوز مورخان و پژوهشگران نتوانسته اند به شیو ه ای علمی و عمیق بازشناسی کنند . اما در تصاویر همیشه حرف های زیادی برای گفتن هست . مردمی که جنگ های جهانی اول و دوم را پشت نهادند و کودتا ها را دیدند چه شاد و پرهیجان هستند زنان و کودکان را ببینید چگونه در صف نخست قرار گرفتند در واقع عکاس هلندی با این عکس برشی از تاریخ ایران رابه سال هزار و سیصد و چهل و دو رخ می نمایاند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :