این عکس که به تازگی از آرشیو موزه سلطنتی بریتانیا بازیابی شده را می توان به تنهایی منشا و گواه بخش دیگری از تاریخ نانوشته کشورمان مصادف با جنگ جهانی اول دانست صحنه هایی دردناک از جنگی خونین و نابودگر و مردمی بی دفاع و بی طرف در ایران و افسر انگلیسی در اطراف شهر همدان در حال آموزش سربازانی که عمدتا از نیروهای آشوری جلو می باشند ، جلوها طایفه‌ای از قوم آشوری ساکن قلمرو عثمانی بودند که در پی نسل کشی توسط عثمانی به ایران فراری شدند . اینکه مردم ایران در این سالها درگیر جنگ ، قحطی ، وبا ، طاعون گاو ، سرمازدگی و ملخ خوارگی محصولات کشاورزی بودند بماند . آموزش نیروهایی برای هنگ ژنرال دنسترویل آن هم در همدان یعنی خاک ایران برای نبرد با نیروی عثمانی که منطقه را بیش از پیش آماج حملات نیروهای متخاصم قرار می داد هم به جای خود . اما تعداد جلو های مهاجر به ایران هم بسیار زیاد بود به طوری که تامین آذوقه و حتی لباس و کفش اینان ، همانطوری که از تصویر هم هویدا ست سخت بود . تاریخ نگاری جنگ جهانی اول در ایران نیازمند خانه تکانی جدی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :