علی اکبر سیاسی (متولد هزار و دویست و هفتاد و چهار متوفی هزار و سیصد و شصت و نه) . او که در دهه نخست دوره پهلوی دوم مناصبی همچون وزارت امورخارجه و فرهنگ را تجربه کرد ، بعدها به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد . در سال های نخست دهه هزار و سیصد و سی دست به تشکیل حزب ایران جوان زد . علاوه بر فعالیت های سیاسی که در جای خود ذکر آنها خواهد آمد ، سیاسی فعالیت های فرهنگی را قبل از فعالیت سیاسی آغاز نمود. سند پیوست نمونه ای از فعالیت های فرهنگی اوست این پوستر حکایت از فعالیت های او از اوایل این دهه است در حالی که حزب ایران جوان از سال هزار و سیصد و چهار فعالیت رسمی خود را آغاز نمود . به نظر می رسد او از نخستین کسانی است در ایران ، که به کارکرد حزب در تمام ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی اعتقاد داشته ، اقداماتی هم در این مسیر انجام داده که پوستر پیوست که تبلیغات برنامه ای متنوع و شبی مفرح در گراند هتل لاله‌زار است می تواند مصداق چنین ادعایی باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :