هر ساله رژه ای موسوم به نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک(یکی از مراکز مهم خرید و فروش جواهرات در دنیا) برگزار می شود و گروههایی از کشورهای مختلف در آن شرکت می کنند. این بخش از رژه حضور نمادین نادر شاه افشار همراه کاروان ایرانی و الماس های گرانبهای وی را روایت می کند. هرچند مرحوم دکتر نوایی در کتاب ایران و جهان به خوبی روایتگر عظمت نادر شاه در اروپا بوده اما این عکس هم به تنهایی سندی بی نظیر است که در نود و پنج سال پیش در بلژیک گرفته شده که بسیار محل تامل است این عکس در سال هزار و نهصد و بیست و سه میلادی مصادف با حدود سال هزار و سیصد و یک خورشیدی گرفته شده و درآرشیو ملی هلند نگهداری می شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :