فهرست اسناد کمیسیونهای مجلس شورای ملی( دوره دوم تا پنجم)(دفتر اول)

‏سرشناسه : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلد نهم)‏‫: فهرست اسناد کمیسیونهای مجلس شورای ملی( دوره دوم تا پنجم)(دفتر اول)‏‫/ به کوشش علی ططری، ندا شهماری.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹۰ص.
‏فروست : ‏‫کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫؛ شماره انتشار ۴۴۲.
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰۲-۶۴-۲‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: … Ali Tatari , Neda Shahmari.The documents of Islamic consultative assembly’s library
‏یادداشت : ‏‫نمایه.
‏عنوان دیگر : ‏‫ فهرست اسناد کمیسیونهای مجلس شورای ملی( دوره دوم تا پنجم)(دفتر اول).
‏موضوع : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد — فهرست‌ها
‏موضوع : Iran. Parliament. Library, Museum, and Documentation Center — Indexes
‏موضوع : اسناد ملی– ایران — فهرست‌ها
‏موضوع : Public records– Iran — Catalogs
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : شهماری، ندا، ‏‫۱۳۵۷ – ‏، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/م۸‏‫‬‮‭ف۸۴۵۵ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۳۵۶۳۱

این خبر را به اشتراک بگذارید :