نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی ( دوره‌های بیست و یکم و بیست و دوم)

سرشناسه : نشست تخصصی تاریخ مجلس ( ششمین : ‏‫۱۳۹۶‏‬ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی ( دوره‌های بیست و یکم و بیست و دوم)‏‫/ به اهتمام علی ططری.‬
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫،۱۳۹۶.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۲۰ص.‬
‏شابک : ‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۷۳-۴‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ایران. مجلس شورای ملی. دوره بیست و یکم — تاریخ — کنگره‌ها
‏موضوع : ایران. مجلس شورای ملی. دوره بیست و دوم — تاریخ — کنگره‌ها
‏موضوع : ایران. مجلس شورای ملی — تاریخ — کنگره‌ها
‏موضوع : Iran. Parliament — History– Congresses
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۲۵‏‫‬‮‭/ن۵ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۲۱۰۰۳

این خبر را به اشتراک بگذارید :