معرفی کتاب نظام اداری – مالی و نهادینه شدن نخستین مجلس شورای ملی

سرشناسه : نظام اداری – مالی و نهادینه شدن نخستین مجلس شورای ملی
‏عنوان و نام پديدآور : نظام اداری – مالی و نهادینه شدن نخستین مجلس شورای ملی/ به کوشش علی ططری.
‏مشخصات نشر : ژاپن: موسسه تویوبونکو و دانشگاه مطالعات شرق توکیو‏‫، ۲۰۱۵٫
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۴ص.‬: جدول٬  تصاویر، نمودار(رنگی).
‏محل نشر : ژاپن، توکیو

این خبر را به اشتراک بگذارید :