رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از بازیابی و استخراج اسنادی از علما در دوره دهم تا دوازدهم مجلس شورای ملی خبر داد،‌ اسنادی که به گفته او رازگشای بسیاری از حقایق تاریخی است.

علی ططری رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ از اهتمام این کتابخانه برای بازیابی اسناد علما در مجلس شورای ملی خبر داد و گفت:‌ اسنادی از دوره دهم تا دوازدهم مجلس شورای ملی در دست خریداری است،‌ استخراج و استنساخ  اسناد مربوط به علما یکی از اقدامات مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد:‌ پیش از این اسناد علما در مجلس شورای ملی در دو نوبت از دوره نخست تا ششم( استاد حائری و تدین پور) و از ششم تا نهم(پریناز متشرعی و ندا شهماری)  بازیابی و منتشر شده است،‌ در نظر داریم تا بازیابی،‌ استخراج و استنساخ اسناد علما از دوره دهم تا دوازدهم مجلس شورای ملی را نیز به زودی آغاز کنیم،‌ این اقدام در قالب یک  طرح پژوهشی به بیرون از کتابخانه واسپاری شده و قرار است بعد از ایام نوروز آغاز شود.

ططری تصریح کرد:‌ دوره دهم تا دوازدهم دوره پایانی رضا شاه است که اگر این اتفاق بیافتد اسناد روحانیت تا پایان ۱۳۲۰ استخراج، بازیابی و استنساخ خواهد شد،‌ این دوره به لحاظ تاریخی دوره بسیار مهمی است چرا که دوره پایانی سلطنت رضا شاه است و بازیابی و دسته‌بندی این اسناد می‌تواند حقایق تاریخی بسیاری را بازگشایی کند.

وی در پایان گفت:  اسناد علما شامل برخی نامه‌ها،‌ مکاتبات و عریضه‌های علما به مجلس شورای ملی است.هم‌چنین ما در نظر داریم که مجموعه عکسی ازعلما نیز خریداری و به مجموعه پیشین تصاویر علمای شیعه بیافزاییم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :