در هشتمین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نشستی با موضوع اثرگذاری فرهنگی کارآفرینان و ضرورت ترجمه در حوزه انتقال دانش روز اقتصادی برگزار شد. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران و کارآفرین و علی ططری پژوهشگر اقتصادی از سخنرانان این نشست بودند. در این نشست ریشه تاریخی عدم اثرگذاری تجار در عرصه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و سیده فاطمه مقیمی به عنوان کارآفرین مولف از ضرورت تالیف تجربه و دانش کارآفرینان و ترجمه متون اقتصادی به منظور ارتقای سطح دانش آنان گفت.
به گفته ططری، پژوهشگر اقتصادی ریشه عدم اثرگذاری فرهنگی کارآفرینان را باید در جنبش مشروطه دانست که هرچند نقطه عطفی در تاریخ تجاری کشور است اما به ماندگاری اثرگذاری تجار در عرصه سیاست و فرهنگ منجر نشده است. ططری با اشاره به اینکه یکی از بحث های دنباله دار در جامعه ایرانی عدم گذار از سنت به مدرنیته است گفت: پارلمان بخش خصوصی پس از فرمان مشروطه شکل گرفته است. سه گروه تجار، روشنفکران و روحانیون در جنبش مشروطه موثر بودند. در مشروطه تجار برای اولین بار اعتماد به نفس حضور سیاسی را پیدا کردند. در دوره نخست مجلس شورای ملی براساس قانون ۱۲۰ نماینده در مجلس حضور پیدا کرد که همه از تجار و اصناف تهران و شهرستان ها بودند. این دوره را می توان نطقه عطفی در تاریخ تجاری کشور در نظر گرفت.
ططری با اشاره به حکفرمایی گفتمان چپ در مشروطه به دلیل حضور روشنفکران و ادامه گفتمان ضد سرمایه داری در سال های پس از آن ادامه داد: با وجود بروز تحولات مدرن در کشور شاهد شکل گیری نهادهای مدرن مثل احزاب و تشکل ها در جامعه نبودیم درواقع جنبشی مثل مشروطه به مدرن سازی منتهی نشد. تجار خیلی زود جا را خالی کردند و متاسفانه اعتماد به نفس لازم برای حضور موثر در حوزه های فرهنگی را نداشتند.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران دیگر سخنران این نشست با اشاره به لزوم تعریف کارآفرین و سپس کارآفرین مولف گفت: کارآفرینی لزوما به معنای اشتغال زایی نیست. کارآفرینی یعنی ساختن چیزی از هیچ چیز. ارزشگذاری، خلاقیت و نوآوری در کالا و خدمات در دایره کارآفرینی تعریف می شود و در دنیای امروز کپی برداری و اجرای طرح های تکراری خارج از این دایره است. یک ویژگی کارآفرین ریسک پذیری و جسارت طرح چیزی است که در ذهن دارید. بسیاری از افراد ثروت و تجربه دارند اما از طرح نظراتشان عاجزند. تا زمانی که ایده را مطرح نکنید، کارآفرین نخواهید بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :