به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، رونمایی ازآخرین دفتر فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی، با حضور دکتر علی لاریجانی، برگزار خواهد شد.

علی ططری در مصاحبه اختصاصی با سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از رونمایی فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی بین ادوار هجدهم تا بیست و چهارم خبر داد. وی با اشاره به اینکه مجموعه یاد شده حاصل تلاش چهارساله او و خانم غلامحسین‌پور است افزود: این دفتر جلد چهارم و آخرین جلد از فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی است که دربردارنده فهرست تمامی اسناد انتخابات مجلس شورای ملی در ادوار ۱۸ تا ۲۴ بوده و برای نخستین بار است که سازماندهی و فهرست‌نویسی می‌شود.

مدیر مرکز اسناد با بیان اینکه با انتشار این دفتر می‌توان گفت تمام اسناد انتخابات مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانون‌گذاری فهرستنویسی گردیده و در اختیار محققان حوزه تاریخ‌نگاری مجلس قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این امر برای بررسی‌های حوزه تاریخ دموکراسی و پارلمانتاریسم در کشورمان بسیار مفید و با اهمیت است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :