علی ططری، دبیر همایش تاریخ مجلس گفت: کتابخانه مجلس شورای اسلامی در دوره مدیریت علی لاریجانی بیش از ۴۰۰ اثر منتشر کرده است که این تعداد کتاب در این دوره جای بسی خوشحالی است.

وی افزود: تاریخ‌نگاری مجلس اهمیت بسیاری دارد، چقدر پارلمان می‌تواند به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند. ما ۱۱۳ سال قانونگذاری و تاریخ پارلمان داریم و ایران در مسیر قانونگذاری از بسیاری از کشورهای دیگر پیشرو بوده است. افزون‌بر اینکه کتابخانه مجلس تعهد انتشار اسناد را برعهده دارد در اساسنامه آن تصویب شده که منابع سترگ یکصدساله برای پژوهش و تحقیق گام‌های ارزنده‌ای برداشته شود.

ططری اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ یکی از مباحثی که مطرح شد انتشار کتاب‌هایی در حوزه تاریخ مجلس و تک‌نگاری‌ها بوده است. زیرا ما در حوزه تاریخ‌نگاری مجلس مهجور بوده‌ایم و هنوز در گام‌های نخست تاریخ‌نگاری مجلس هستیم. امروز سرمایه بزرگ اسلامی را در دست داریم و ۴۰۰ تن را در حوزه پژوهشی تربیت کرده‌ایم.

دبیر همایش تاریخ مجلس گفت: برای برگزاری این همایش دو هدف عمده را دنبال کرده‌ایم نخست جامعه هدف ما نمایندگان مجلس و آماده‌سازی برای آنها بود تا مشکلاتی در حوزه قانونگذاری نداشته باشیم. هدف بعدی ما جامعه پژوهشگری و تاریخ‌نگاری ایران بوده است و چکیده مقاله‌هایی که به همایش رسید خود می‌تواند پایه‌های تحقیق و پژوهش‌های بعدی باشد. در این همایش نیز مجلس بیست و سوم و بیست و چهارم شورای ملی را که در بازه زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ را در برمی‌گیرد ۵۳مقاله در مرحله اول مورد تصویب کمیته علمی همایش قرار گرفت و ۲۷ مقاله از میان آن انتخاب شد تا در این همایش ارائه شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :