او را دلی بود که ز طوفان حوادث چون موج، یک نفس سر و سامان نداشت

دریادلان ز فتنه ایام فارغ‌اند دریای بیکران، غم طوفان نداشت


سالیانی برفت و لحظه‌هایی طی شد؛ ۱۰ سال پرمخاطره بر ما  گذشت، اما آنچه ماند، یاد و یادگاری از یک جهان عشق و مردانگی است که به نام تو بر جریده عالم ثبت شد؛ پدر

این خبر را به اشتراک بگذارید :