گفتگوی برخط در صفحه اینستاگرام انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با موضوع:

«بررسی نقش ملکه انگلیس در کوتادی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» براساس اسناد تازه منتشر شده و همچنین با تاکید بر فیلم مستند ملکه و کودتا، تولید شده در شبکه بی بی سی جهانی

با حضور: دکتر علی ططری و حوریه سعیدی

چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۰

INSTAGRAM.COM/ZANANE_PAZHOHESHGAR_TARIKH

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :