گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند:

با سخنرانی: دکتر علی ططری

دبیر نشست: سرکار خانم محترم وکیلی سحر

  چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰      ساعت: ۱۶ – ۱۸

ورود برای عموم علاقه مندان آزاد می باشد.

 لینک ورود به نشست:https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture

#دفتر‌مطالعات‌تاریخ‌اقتصادی‌‌ایران

این خبر را به اشتراک بگذارید :