مدرسه‌عالی‌هیأت
 سلسله‌نشست‌های هیأت‌وتاریخ۱۰ 

#تاریخ_شفاهی۷

 آموزش_و_توانمندسازی۳ تکنیک‌ها و الزامات پیاده‌سازی، تدوین، انتشار و آرشیو
 با حضور جناب آقای دکتر علی_ططری
 استاد گروه مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س) مشاور اسبق مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه مدیر موسسه فرهنگی هنری رهاورد اندیشه و خرد عضو هیات موسس و هیئت مدیره انجمن تاریخ شفاهی ایران
 |۵شنبه|۱۳مهر١۴٠٢|ساعت۱۶|
 این جلسه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

🖥

پخش زنده از صفحه آپارات:http://aparat.com/www1542org/live
 جامعه‌ایمانی‌مشعر
 مدرسه‌عالی‌هیأت Heyat_High_School@

این خبر را به اشتراک بگذارید :